Bakıcıoğlu-Logo
Loading...

WhatsApp hattımız 7/24 aktiftir.

KVKK

KVKK

KVKK

ADBSHUTLLE TURİZM TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTEDE ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bilgilendirme Metni
Giriş

ADBSHUTLLE TURİZM TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTEDE ŞİRKETİ, kişisel verilerin korunmasını temel bir değer olarak benimsemekte ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm yasal düzenlemelere uygun olarak hareket etmektedir. İşbu bilgilendirme metni, [Şirket Adı]'nın kişisel verilerinizi nasıl topladığı, işlediği, sakladığı, koruduğu ve sizinle ilgili hangi yasal haklara sahip olduğunuz hakkında siz değerli müşterilerimizi ve iş ortaklarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, aşağıdaki yöntemlerle toplanmakta ve işbu metinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

    Web sitemiz üzerinden yapılan online başvurular,
    Mağazalarımızda doldurulan müşteri kayıt formları,
    E-posta, telefon ve benzeri iletişim kanalları aracılığıyla yapılan müşteri hizmetleri etkileşimleri,
    Sosyal medya platformları ve uygulamalar üzerinden yapılan etkileşimler.

İşlenen kişisel veriler arasında ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, adres, kimlik bilgileri, müşteri işlem geçmişi, site kullanım alışkanlıkları gibi veriler bulunabilir. Bu veriler, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

    Ürün ve hizmetlerimizin sizlere sunulması,
    Müşteri memnuniyetinin artırılması ve kaliteli hizmet sunumu,
    Pazar araştırması ve analizi yapılması,
    Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel veriler, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, işlenme amaçlarına bağlı kalmak kaydıyla ve yasal sınırlar çerçevesinde, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.
Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

    Bilgilendirme Hakkı: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme.
    Erişim Hakkı: Kişisel verilerinizin işlenmesi durumunda buna ilişkin bilgi talep etme.
    Düzeltme ve Silme Hakkı: Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini veya KVKK’ya uygun olarak işlenmiş olsa dahi silinmesini isteme.
    İtiraz Hakkı: Kişisel verilerinizin işlenmesi sonucunda aleyhinize bir durumun ortaya çıkması halinde itiraz etme.
    Zararın Giderilmesi Hakkı: Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinizle ilgili haklarınızı kullanmak için [şirket iletişim bilgileri ve prosedürler] üzerinden bize başvurabilirsiniz.
Güvenlik ve Saklama

ADBSHUTLLE TURİZM TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTEDE ŞİRKETİ, kişisel verilerinizi korumak için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarına hizmet eden süreler boyunca saklanmakta ve amacın ortadan kalkması halinde KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak silinmektedir.
Değişiklikler

Bu bilgilendirme metninde, yasal düzenlemeler ve şirket politikalarındaki değişikliklere bağlı olarak güncellemeler yapılabilir. Güncel bilgilendirme metnine [şirket web sitesi] üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Bilgilendirme Metni

ADBSHUTLLE TURİZM TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTEDE ŞİRKETİ olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vermektedir. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki Bilgilendirme Metnimizle, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları ve sahip olduğunuz haklar hakkında siz değerli müşterilerimizi bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.
1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, [şirketinizin veri toplama yöntemlerini buraya yazın; örneğin, web sitemiz üzerinden yapılan başvurular, mağazalarımızda doldurulan formlar, müşteri hizmetleri aracılığıyla yapılan görüşmeler vb.] aracılığıyla elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Bu veriler, sunulan hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmanızı sağlamak, hizmetlerimizi sizin ihtiyaçlarınıza göre şekillendirmek ve kanunlarda öngörülen yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla işlenmektedir.
2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz; ürün ve hizmetlerimizin sunulması, sözleşmesel ilişkinin gerektirdiği taahhütlerin yerine getirilmesi, müşteri memnuniyeti, pazarlama ve tanıtım aktiviteleri gibi amaçlarla işlenebilir.
3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, işlenme amacına uygun olarak, yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli görülen durumlarda ve yasal sınırlamalar dahilinde; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.
4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK uyarınca, veri sahipleri olarak;

    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
    KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
    Aktarıldığı üçüncü kişilere yapılacak işlemlerin bildirilmesini isteme,
    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucu aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizle ilgili haklarınıza dair taleplerinizi, [şirketin iletişim bilgileri, adresi veya taleplerin nasıl iletilmesi gerektiği hakkında bilgi] aracılığıyla bize iletebilirsiniz.